Hotline: 0962 920 239

CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

Các hình thức trả lương

 

1. LƯƠNG THỜI GIAN:

Tiền lương được trả căn cứ vào thời gian làm việc.
Cách tính lương thời gian thuần:
Lương thời gian (Ltg) = Mức lương (ML) / Công chuẩn (C) * Số ngày công làm việc (NC)
Cách tính lương thời gian theo hệ số điều chỉnh:
Lương thời gian theo hiệu quả cv (LtgH) = Mức lương (ML) / công chuẩn (C) * Số ngày làm việc (NC)
                                                                                                                                                                                * Hệ số điều chỉnh (HSĐCi)
** Một số điều lưu ý:
–          Luật quy định kỷ luật đi trễ về sớm bằng các hình thức như sau: khiển trách, nhắc nhở (miệng hoặc văn bản)
–          Công ty không được dùng phương pháp trừ lương hoặc phạt về mặt vật chất của người lao động.

2.      LƯƠNG SẢN PHẨM:

Tiền lương được trả trên cơ sở số lượng sản phẩm và chất lượng sản phẩm được tạo ra.
Lương sản phẩm thuần:  LSPi = ĐGi * Qi
Lương sản phẩm theo hệ số điều chỉnh: LSPi = ĐGi * Qi * HSĐCi
Trong đó:
–          LSPi: Lương sản phẩm i
–          Qi: Sản lượng sản phẩm i
–          ĐGi: Đơn giá sản phẩm i
–          HSĐCi: Hệ số điều chỉnh chất lượng SP i
Xác định sản lượng định mức (Qi) và Đơn giá lương sản phẩm (ĐGi)
–          Sản lượng định mức: Thông qua định mức lao động, xác định thời gian hoàn thành một sản phẩm
Công thức tính sản lượng định mức:
Sản lượng định mức (Qi) = Ngày công chuẩn (C) * 8 / Thời gian hoàn thành một SP
–          Đơn giá lương sản phẩm:
Đơn giá lương SP (ĐGi) = Mức lương tháng (ML) / Sản lượng định mức tháng (Qi)
Các phương pháp phân phối lương sản phẩm tập thể (theo hệ số):
–          Phương pháp 1: Phân phối theo mực độ phức tạp công việc cá nhân
–          Phương pháp 2: Phân phối theo mực độ phức và ngày công làm việc cá nhân
–          Phương pháp 3: Phân phối theo mức độ phức tạp – ngày công & hiệu quả lao động.
Những yêu cầu cần thiết để áp dụng hiệu quả phương pháp trả lương theo sản phẩm:
Đối với Q:
–          Phải hoàn thiện công tác nghiệm thu, thống kê sản lượng
–          Phải hoàn thiện công tác kiểm tra chất lượng (KCS)
–          Kiểm soát được hiệu suất hoạt động máy móc thiết bị
Đối với ĐG:
–          Có phương pháp xác định đơn giá công bằng, hợp lý
–          Xác định định mức lao động chính xác trên cơ sở  năng suất lao động bình quân tiên tiến
–          Kiểm soát được quỹ lương sản phẩm
Quy trình tính lương sản phẩm:
–          Bước 1: Xác định quỹ lương sản phẩm danh nghĩa (cá nhân hoặc tập thể)
–          Bước 2: Xác định định mức lao động
–          Bước 3: Tính đơn giá tiền lương (cá nhân hoặc tập thể)
–          Bước 4: Tổng hợp số liệu sản lượng, chất lượng SP
–          Bước 5: Tính toán hệ số điều chỉnh
–          Bước 6: Tính lương sản phẩm/tổng quỹ lương sản phẩm tập thể thực tế trong tháng
–          Bước 7: Phân chia quỹ lương theo hệ số.

3.      LƯƠNG KHOÁN:

Khái niệm: Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.
Công thức: TL = MLK * H
Trong đó:
–          MLK: Mức lương khoán
–          H: Tỷ lệ % hoàn thành công việc

4.      LƯƠNG /THƯỞNG THEO DOANH THU:

Khái niệm: là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.
Điều kiện áp dụng:
–          Áp dụng cho những bộ phận có liên quan trực tiếp đến doanh thu
–          Áp dụng cho những lao động mang tính chất kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, NV bán hàng
–          Để áp dụng tốt lương doanh số thì phải xác định được doanh số mục tiêu.
Các hình thức lương/thưởng theo doanh thu:
–          Lương/thưởng doanh số cá nhân
–          Lương/thưởng doanh số nhóm
–          Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

THAM KHẢO : THỦ TỤC CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT 2016

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !

Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
=====================================
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================

CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com