Hotline: 0962 920 239

CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA


CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

Với phần mềm MISA SME.NET 2012, NSD chỉ cần cập nhật số liệu kế toán phát sinh còn toàn bộ các sổ sách kế toán sẽ được hệ thống tự động xử lý và in ra các báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp.

Khi có nghiệp vụ kế toán phát sinh, NSD phải nhập đúng và đủ các thông tin của nghiệp vụ đó vào phần mềm, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu lên các báo cáo kế toán liên quan. Vấn đề đặt ra là NSD phải biết nhập những thông tin gì? nhập ở đâu? và nhập như thế nào?

Hệ thống đã phân chia thành các phân hệ theo từng nghiệp vụ kế toán cụ thể trên menu Nghiệp vụ. Mỗi nghiệp vụ kế toán sẽ được xử lý trong một hộp hội thoại nhất định. Tuy nhiên sẽ có một số nghiệp vụ kế toán phải được xử lý đồng thời ở hai hay nhiều hộp hội thoại liên quan.

Phần này hướng dẫn NSD cách hạch toán nghiệp vụ kế toán bằng phần mềm MISA SME.NET 2012 trên các phần hành sau:

- Quỹ. Ngân hàng. Mua hàng. Bán hàng. Kho. Công cụ dụng cụ. Tài sản cố định. Tiền lương. Giá thành. Thuế. Tổng hợp

Đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp thông qua các phân hệ:

-  Ngân sách. Hợp đồng. Cổ đông. Quản lý phát hành hóa đơn

-  Hệ thống kế toán doanh nghiệp được xây dựng bằng phần mềm MISA SME.NET 2012 áp dụng các hình thức kế toán sau:

-  Nhật ký chung

-  Nhật ký – Sổ cái

-  Chứng từ ghi sổ

-  Nhật ký – Chứng từ

-  Kế toán máy

Một số thông tin thống nhất chung cho các quy trình hạch toán:

Mỗi phần hành kế toán có quy trình hạch toán riêng, tuy nhiên trên các màn hình nhập liệu chứng từ trong menu Nghiệp vụ của MISA SME.NET 2012 lại có một số khái niệm và thao tác thực hiện giống nhau như sau:

Ngày chứng từ: Là ngày của chứng từ kế toán (VD: Phiếu thu, Phiếu chi,…).

Ngày hạch toán: Là ngày ghi sổ của chứng từ.

Số chứng từ: Là số của chứng từ kế toán, hệ thống sẽ tự động hiển thị tăng số chứng từ cho các chứng từ được thêm mới. NSD cũng có thể sửa đổi lại số chứng từ theo quy ước của doanh nghiệp (VD: Số Phiếu thu, Số Phiếu chi…).

Diễn giải: Diễn giải nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kế toán (hoặc diễn giải theo từng dòng định khoản chi tiết).

TK Nợ/TK Có: Nhập tài khoản chi tiết nhất của bút toán định khoản. Nếu nghiệp vụ kế toán có định khoản một Nợ nhiều Có hoặc một Có nhiều Nợ, phải tách làm nhiều dòng cùng TK Nợ nhưng khác TK Có hoặc cùng TK Có nhưng khác TK Nợ.

Loại tiền: Lựa chọn loại tiền sử dụng trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Việt Nam đồng (VND), Đô la Mỹ (USD), Đồng Bảng Anh (GBP) …

Tỷ giá: Nhập tỷ giá hối đoái.

Số tiền: Nhập số tiền chi tiết của nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Đối tượng: Chọn đối tượng liên quan tới nghiệp vụ kế toán phát sinh trong danh sách đối tượng đã khai báo (Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên). Việc chọn đối tượng nhằm mục đích theo dõi, quản lý được các giao dịch như: thu, chi, nhập, xuất, công nợ,… theo từng đối tượng. Hoặc thể hiện tên của người nộp tiền, người nhận tiền, người giao, người nhận hàng trên các chứng từ, báo cáo. Ngoài ra với các báo cáo công nợ có thể theo dõi chi tiết đến từng đối tượng như: Báo cáo công nợ theo khách hàng, nhà cung cấp,….

Đối tượng tập hợp chi phí: Cho phép chọn các đối tượng tập hợp chi phí liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm.

Hợp đồng: Chọn hợp đồng liên quan tới các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Mã thống kê: Nhằm mục đích thống kê các chứng từ được nhập vào phần mềm theo một tiêu thức cụ thể.

Loại hóa đơn: Loại hóa đơn (Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT…) liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Ngày hóa đơn: Ngày hóa đơn (Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT…)  liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Ký hiệu HĐ: Ký hiệu hóa đơn (Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT…) liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Số hóa đơn: Số hóa đơn (Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT…) liên quan đến nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Thuế suất: Thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT.

TK thuế: Tài khoản hạch toán thuế GTGT đầu vào hoặc thuế GTGT đầu ra.

Đối với các tài khoản được đánh dấu theo dõi chi tiết trong Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, khi hạch toán bắt buộc phải chọn thông tin chi tiết đó. VD: Tài khoản 331 theo dõi chi tiết theo đối tượng (Nhà cung cấp), khi hạch toán bắt buộc phải chọn thông tin tại cột Đối tượng.

Trong mỗi phần hành kế toán, nội dung hướng dẫn bao gồm các phần sau:

-  Nội dung: Trình bày nội dung chi tiết của các phần hành kế toán.

-  Mô hình hóa các hoạt động: Là sơ đồ mô hình hóa quy trình xử lý của từng phần hành trên phần mềm.

-  Quy trình thực hiện: Là các bước thực hiện trong các phần hành kế toán.

   +   Chứng từ đầu vào: Là các chứng từ gốc mà người nhập số liệu kế toán dùng làm căn cứ để nhập số liệu và hạch toán.

   +   Khai báo các danh mục: Là việc khai báo các danh mục sẽ được sử dụng trong quá trình nhập liệu trên từng phần hành kế toán.

   +   Cách thực hiện trên phân hệ: Là việc thực hiện các bước nhập số liệu trên từng phân hệ của phần mềm.

   +   Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo: Xem và in các chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán có liên quan đến từng nghiệp vụ.

Giới thiệu màn hình danh sách chứng từ cụ thể:

Cách sử dụng phần mềm kế toán MISA 

Màn hình danh sách chứng từ bao gồm:

-  Thanh tác nghiệp: Gồm 03 phần

-   Thêm: phép thêm các chứng từ thuộc phân hệ hiện thời.

-   Danh sách: Cho phép xem nhanh danh sách chứng từ hoặc danh mục liên quan đến phân hệ hiện thời.

-   Báo cáo: Cho phép xem nhanh các báo cáo liên quan đến phân hệ hiện thời.

-   Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ của nghiệp vụ hiện thời.

-   Các thông tin liên quan: Thông tin chi tiết về chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

THAM KHẢO : HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PM MISA

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !

Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
=====================================
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================

CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com