Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY…
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU

- Nêu lý do chọn đề tài            
- Giới thiệu kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: NỘI DUNG  VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY...

(2 điểm)
1.1. Nội dung chi phí bán hàng tại công ty… trong phần này học viên phải mô tả được danh mục  chi phí bán hàng xếp loại theo từng nội dung.
1.2.  Tổ chức quản lý chi phí bán hàng của Công ty... 
Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến công tác xây dựng, phê duyệt định mức, dự toán, thực hiện chi tiêu, kiểm tra, kiểm soát chi phí bán hàng.  

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY…

(4 điểm)

2.1. Thủ tục chứng từ 

Trong mục này, học viên cần phải trình bày thủ tục, chứng từ, luân chuyển chứng từ  theo từng nội dung chi phí bán hàng (lấy chứng từ thực tế của Công ty để minh họa)
2.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp  chi phí bán hàng. phải trích dẫn được số liệu thực tế  chi phí bán hàng và bảng tổng hợp chi phí bán hàng của Công ty.   
2.2. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng tại công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) ... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty.

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY…

(2 điểm)

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng tại Công ty…
3.2.1- Về công tác quản lý chi phí bán hàng 
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và  phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ, nên thêm hoặc bớt khâu nào trong quá trình luân chuyển chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến chi phí bán hàng  (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
PHỤ LỤC

Chú ý:

-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 chương chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên đề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty có chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng lớn.  
Tham khảo: Mẫu đề cương báo cáo thực tập hoàn thiện kế toán chi phí XS và tính giá thành SP

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !
Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
=====================================
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================
CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế

=====================================

Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com