Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN  NHẬP KHẨU  HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY…

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU


- Nêu lý do chọn đề tài            
- Giới thiệu kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ  NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY... (2 điểm)

1.1. Đặc điểm hoạt động nhập khẩu 
-Mặt hàng nhập khẩu 
-Thị trường nhập khẩu  
-Phương thức nhập khẩu 
-Phương thức thanh toán 
 1.2. Tổ chức quản lý  nhập khẩu hàng hóa 
Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan dến công tác ký kết hợp đồng nhập khẩu, tổ chức giao nhận, vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, kê khai thuế, thanh toán hàng nhập khẩu, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập khẩu...  

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN  NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY… (4 điểm)

2.1. Thủ tục, chứng từ 
Trong mục này, học viên phải mô tả được thủ tục, chứng từ, luân chuyển chứng từ nhập khẩu hàng hóa, lấy hồ sơ của một số lô hàng nhập khẩu tiêu biểu ở Công ty để minh họa.
2.2. Kế toán chi tiết
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ kế toán chi tiết, lập bảng tổng hợp chi tiết hàng nhập khẩu (trích dẫn sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết nhập khẩu của Công ty...).
2.3. Kế toán tổng hợp
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ kế toán tổng, (trích dẫn sổ kế toán tổng hợp nhập khẩu của Công ty...).

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN  NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY… (2 điểm)


3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nhập khẩu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nhập khẩu tại Công ty…
3.2.1- Về công tác quản lý nhập khẩu 
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
PHỤ LỤC


Chú ý:
-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 chương chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty kinh doanh thương mại
-Đề tài này thích hợp với các công ty có hoạt động nhập khẩu hàng hóa đa dạng và thường xuyên.  

Tham khảo: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THƯC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !
Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================
CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com