Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẩM  TẠI CÔNG TY…

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

- Nêu lý do chọn đề tài            
- Giới thiệu kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM  VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THÀNH PHẩM  TẠI CÔNG TY... (2 điểm)

1.1. Đặc điểm thành phẩm tại công ty… trong phần này học viên phải mô tả được danh mục thành phẩm, phân loại, phân nhóm và mã hóa thành phẩm  của Công ty.
1.2. Đặc điểm luân chuyển thành phẩm  của Công ty... trong mục này, học viên phải mô tả được các phương thức hình thành (tự sản xuất, thuê gia công...), các phương thức sử dụng, hệ thống kho tàng, bến, bãi chứa đựng thành phẩm của Công ty 
1.3. Tổ chức quản lý thành phẩm  của Công ty... trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến công tác giao - nhận, xây dựng định mức dự trữ, xuất, kiểm kê... thành phẩm.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẩM  TẠI CÔNG TY…(4 điểm)

2.1. Kế toán chi tiết thành phẩm  tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi thẻ kho, sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho thành phẩm. phải có số liệu thực tế của Công ty  về tình hình luân chuyển một số loại thành phẩm chủ yếu từ chứng từ nhập, xuất, trích dẫn sổ, báo cáo của Công ty.   
2.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm  tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) theo các trường hợp tăng, giảm, thừa, thiếu... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty.

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẩM  TẠI CÔNG TY…(2 điểm)

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán thành phẩm  tại Công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện thành phẩm  tại Công ty…
3.2.1- Về công tác quản lý thành phẩm  
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hiện hành hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến thành phẩm  (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

PHỤ LỤC

Chú ý:

-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 phần chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty sản xuất công nghiệp.
Tham khảo: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN NGUYÊN VẬT LIỆU,CÔNG CỤ DỤNG CỤ
 
 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !
Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================
CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com