Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

- Nêu lý do chọn đề tài            
- Giới thiệu kết cấu đề tài

Lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. các doanh nghiệp đã sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế. Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và các khoản trích theo lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ và quy chế trả lương hợp lý phải xuất phát từ đặc điểm lao động khác nhau trong từng nghành nghề khác nhau và trong điều kiện lao động cụ thể nhằm bù đắp lao động hao phí
 

MỤC LỤC

Phần 1: Tìm hiểu chung về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

Phần 2: Thực tế nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Phần 3: Các giải phát hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ

 

PHẦN 1 : TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP(2 điểm)

 

1.1.  Tổ chức bộ máy kế toán

Vẽ sơ đồ, nêu chức năng của từng bộ phận

1.2.  Tổ chức công tác kế toán

a.         Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ (vẽ sơ đồ,giải thích)

b.        Sổ kế toán

Sổ kế toán dung để ghi chép hệ thống và lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh có liên quan đến dơn vị kế toán

c.         Hệ thống chứng từ kế toán:

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến hoát động của đơn vị, kế toán phải lập chứng từ kế toán. Mọi hoạt động của công ty đều được lập chứng từ đầy đủ, kịp thời. Chính xác nội dung trên mẫu của bộ tài chính. Trong qua trình hạch toán có những chứng từ chưa có mẫu kế toán, công ty đã tiến hành tự lập chứng từ nhưng đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định trên

d.        Tài khoản kế toán sử dụng  

Tài khoản sử dụng và kết cấu

e.         Các chế độ kế toán áp dụng
 

PHẦN 2:  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG(4 điểm)

 

1.1.  Lao động và phân loại lao động

1.2.  Các hình thức trả lương và chế độ tiền lương

1.3.  Kế toán chi tiết tiền lương

a.       Chứng từ sử dụng: là bảng chấm công

Bảng chấm công là bảng tổng hợp theo dõi ngày công làm việc thực tế, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH của từng người cụ thẻ và từ đó có căn cứ tính lương cho lao động trong doanh nghiệp

b.      Thủ tục chứng từ 
Trong mục này, học viên cần phải trình bày thủ tục, chứng từ, luân chuyển chứng từ  theo tiền lương (lấy chứng từ thực tế của Công ty để minh họa)

c.       Kế toán chi tiết tiền lương tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp  tiền lương, phải trích dẫn được số liệu thực tế  tiền lươngvà bảng phân bổ tiền và các khoản trích theo lương của Công ty.   

Phương phát xây dụng quỹ lương của công ty: toàn bộ số tiền lương trả cho cán bộ công nhân viên trong công ty

Hoạch toán các khoản theo lương tại công ty

BHXH: Dùng để trả cho 1 người lao động trong thời gian nghỉ do ốm đau, thai sản theo chế độ hiện hành

BHYT: Dùng để chi trả cho người lao động thsm gia đóng góp trong thời gian khám chữa bệnh

KPCĐ: Dùng để duy trì hoạt động của công đoàn doanh nghiệp được tính 2% trên tổng quỹ lương, 1% nộp cho công đoàn cập trên, 1% còn lại giữ lại doanh nghiệp. 2% này được hết vào chi phí

d.      Kế toán tổng hợp tiền lương tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) ... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty liên quan đến lương và các khoản trích theo lương

e.       Kế toán tổng hợp tiền lương

Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) ... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty liên quan đến lãi tiền vay.
 

PHẦN 3:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TY HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2 điểm)
 

3.1. Nhận xét chung về công tác hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Trong công ty tư nhân , liên doanh hay công ty thuộc ngân sách nhà nước thì bộ phần kế toán là một bộ phận không thể thiếu được. hệ thống sổ sách của công ty tương đối hoàn chỉnh. Kế toán đã sử dụng hình thức trả lương rất phù hợp với cán bộ công nhân viên trong công ty

3.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương

Hoạch toán tiền lương là một hệ thống thông tin kiểm tra các hoạt động của tài sản và các quan hệ trong quá trình phân phối trao đổi và tiêu dùng
3.2.1- Về công tác quản lý tiền lương

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và  phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)

3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)

3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)

3.2.5- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)

3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến Tiền lương và các khoản trích theo lương (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).
 

KẾT LUẬN
 

Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về chế độ lao động …
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
PHỤ LỤC

Chú ý:

-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 phần chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty có vốn vay khá đa dạng

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !

Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
=====================================
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================

CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com